Kvetka Sobotová

Keď chceš zmeniť svoj život, začni meniť vzťah
k sebe samému

Kvetka Sobotová

Keď chceš zmeniť svoj život, začni meniť vzťah
k sebe samému

Môj život je moja vášeň, milujem skúmať a analyzovať svoju realitu a vďaka tomu ju neustále zlepšovať a posúvať na vyššiu úroveň.

Možno si teraz v situácii, kedy:

Ale už nemusíš!

Všetko, čo sa v tvojom živote odohráva, je priamym odrazom
tvojho vnútorného nastavenia, tvojich myšlienok a pocitov.
Každý má tú možnosť, žiť život s otvoreným srdcom, bez obmedzení .
Dopraj si mať plnú hojnosť všetkého po čom túžiš. Je to tvoje právo.

O mne

Moja vytrvalá a tvrdohlavá duša ma vždy viedla k hojnosti všetkého, no myslím, že môžem povedať, že najväčšou výzvou v mojom živote boli moje partnerské vzťahy.

Keď som pred 11 rokmi vstúpila do ďalšieho vážneho vzťahu, postupne som zistila, že aj napriek tomu, že som si myslela, že tento partner je konečne iný, tak môj vzťah sa začal pomaly, ale isto podobať tým predošlým. Bola som nespokojná, nedôverčivá, plná zranení z predošlých vzťahov, ktoré som si nevedomky prenášala do nového vzťahu. Zrazu som nevedela kto som, aj keď som študovala na vysokej škole, nemala som žiadny zmysel života, nerozumela som svojim pocitom, svojim myšlienkam a už vôbec nie tomu, prečo sa isté situácie stále dookola opakujú.

Zázračné podvedomie

Cez frekvenciu theta mozgových vĺn sa otvoríte vášmu podvedomiu. Je to tá časť mozgu, ktorá riadi až 95% našich každodenných činností, určuje smer, ktorým sa bude náš život uberať. Sú tu uložené naše najhlbšie a najnenápadnejšie myšlienky a presvedčenia.

Podvedomie je knihou nášho života. Bez váhania a logického namietania prijme všetko, čo mu naša vedomá myseľ odovzdá. Podvedomie má nekonečnú moc, inšpiruje a riadi nás, vyvoláva v našom vedomí všetky skutočnosti a situácie uložené hlboko v našej pamäti.

Podvedomie nepozná oddych, riadi činnosť srdca, krvný obeh aj celý tráviaci a vylučovací systém. V našom podvedomí je ukrytá nekonečná múdrosť a poznanie. Akékoľvek myšlienky a pocity sem uložíme, naše podvedomie urobí všetko preto, aby ich uskutočnilo v našej realite.

Pokiaľ je naše podvedomie v harmónii s našim vedomím, výsledkom je zdravie, šťastie, radosť a pokoj. Stačí len dostatočne pochopiť tento vzájomný vzťah a starostlivo si vyberať myšlienky a pocity, ktoré si ukladáme do nášho podvedomia.

Prepoj sa so svojim podvedomím a staň sa majstrom v napĺňaní svojich snov.

Čo Ti prinesie spolupráca so mnou?

Kvetka Sobotová Sebarozvoj

Sebarozvoj, vzťah so sebou

Vzťahy s okolím a vaše zdravie

Kvetka Sobotová vzťahy a okolie
Kvetka Sobotová Hojnosť

Hojnosť a manifestácia

Ži svoj život s otvoreným srdcom a bez obmedzení sa prejaviť v plnej autenticite